Voor verwijzers

Binnen de seksuologie wordt gewerkt met het bio-psycho-sociale model. De arts bestrijkt met name het bio-deel, de psycholoog het psychosociale-deel van het model. Bij Mariëtte zijn beide deskundigheden verenigd.


Na de seksuele anamnese wordt een systematisch analyse gemaakt van de biologische, de psychologische en de sociale factoren die van invloed zijn op het probleem. De behandeling is eclectisch, laagdrempelig en praktisch vanuit een waaier aan mogelijkheden die ik als arts en psycholoog tot mijn beschikking heb. Enkele voorbeelden hiervan zijn:Registraties/lidmaatschappen: